Grŵp Amgylchedd Hanesyddol

Castell Llansteffan

Castell Llansteffan

Cafodd y Grŵp Amgylchedd Hanesyddol ei sefydlu yn 2004 i fod o fudd ac i hyrwyddo'r amgylchedd hanesyddol yng Nghymru. Mae'n gweithredu fel fforwm ar gyfer sefydliadau yn y sector amgylchedd hanesyddol gyda'r amcan o alluogi prosesau cydweithio, cyfathrebu a phartneriaeth.

Mae'r Grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr uwch o 18 o sefydliadau sydd â diddordeb yn yr amgylchedd hanesyddol. Mae presenoldeb ar wahoddiad Ysgrifennydd y Cabinet a ni chaiff aelodau eu talu.

Mae gan y Grŵp raglen waith sefydledig ac mae is-grwpiau wedi cael y dasg o gyflwyno camau gweithredu ar amrywiaeth o faterion fel newid hinsawdd, sgiliau a gwerth economaidd yr amgylchedd hanesyddol.

Tachwedd 2016