Newid yn yr Hinsawdd

Dinas Dinlle    

Dinas Dinlle     

Mae’r Grŵp Amgylchedd Hanesyddol (GAH) yn ymgymryd ag ymgynghoriad ar ei Gynllun Ymaddasu Sectoraidd drafft: Yr Amgylchedd Hanesyddol a Newid Hinsawdd. Datblygwyd y cynllun i godi ymwybyddiaeth o risgiau a chyfleoedd newid hinsawdd a’r angen i ymaddasu, ac i annog cydweithredu a gweithredu ar draws pob sector. Mae’r grŵp yn gwahodd sefydliadau sy’n gweithio o fewn y sector amgylchedd hanesyddol a sectorau eraill, ac unrhyw un arall sydd â diddordeb, i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad.  

Gellir lawrlwytho'r ddogfen ymgynghori, y cynllun drafft a ffurflen ymateb isod. Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ar 14 Medi 2018 ac yn cau ar 7 Rhagfyr 2018.