CBHC

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru. Fe'i sefydlwyd drwy Warant Frenhinol yn 1908. Ei swyddogaethau craidd yw ymchwilio, deall, dehongli a lledaenu gwybodaeth awdurdodol am yr amgylchedd hanesyddol, a gofalu am ei gofnodion ei hun a chofnodion sefydliadau eraill a'u cynnal.
www.rcahmw.gov.uk

Mae'r archif sy'n deillio o'r gwaith hwn, sef Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, yn 'fan cadw' o dan Ddeddf Cofnodion Cyhoeddus 1958 ac mae ar agor i'r cyhoedd. Mae Coflein, sef ei wasanaeth gwybodaeth ar-lein, yn darparu mynediad i gasgliadau, catalogau a mynegai cenedlaethol o safleoedd.
www.coflein.gov.uk

Arolygir ei weithrediadau gan ddeg Comisiynydd a benodwyd gan y Goron, ac mae Cadw yn gweithredu fel ei is-adran nawdd o fewn Llywodraeth Cymru.

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru hefyd yn gyfrifol am reoli Cymru Hanesyddol, sef y porth sy'n defnyddio mapiau i roi gwybodaeth am yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru. Mae'r porth hwn yn fodd i chwilio miloedd ar filoedd o gofnodion sy'n ymwneud â henebion archeolegol, adeiladau hanesyddol ac arteffactau a ddelir gan wahanol sefydliadau ledled Cymru, a hynny i gyd ar yr un pryd.

Cliciwch yma i fynd i wefan Cymru Hanesyddol — http://historicwales.gov.uk