Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru

Mae Cadw yn rhoi cymorth grant i agweddau ar waith pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol ranbarthol Cymru sy'n darparu gwasanaeth archeolegol rhanbarthol unffurf ledled Cymru. Sefydlwyd yr ymddiriedolaethau yng nghanol y 1970au, ac maent yn bodoli'n unswydd i ddiogelu, archwilio, cofnodi a hyrwyddo amgylchedd hanesyddol Cymru yn effeithiol. Maent yn gwmnïau cyfyngedig annibynnol gyda statws elusennol.

Mae gwaith yr ymddiriedolaethau yn cynnwys cynnal Cofnodion rhanbarthol yr Amgylchedd Hanesyddol, rhoi cyngor archeolegol (yn enwedig i awdurdodau cynllunio lleol), a gweithredu cynlluniau ymchwilio, megis briffiau gwylio a gwaith cloddio, er mwyn lleddfu effaith andwyol datblygiadau ar olion archeolegol.
Mae rhagor o wybodaeth am yr Ymddiriedolaethau a'u gwaith ar gael ar eu gwefannau

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent – www.ggat.org.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed – www.cambria.org.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd – www.heneb.co.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys -  www.cpat.org.uk