Prosiectau

Mae Cadw yn dyfeisio prosiectau arbennig i fynd i'r afael â llawer o faterion sy'n peri pryder i'r sector treftadaeth. Mae prosiectau mawr megis y Prosiect Twristiaeth Treftadaeth yn rhoi'r cyfle i gyflawni llawer mewn cyfnod byr. Mae rhai prosiectau'n denu cyllid allanol, er enghraifft, o'r Undeb Ewropeaidd.