Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Llun o'r cerflun enfawr o ardalydd Bute yn castell Caerffili
Cerflun enfawr o ardalydd Bute yn castell Caerffili
Lansiad o llwybr CALCH sydd yn adrodd hanes cyfoethog chwareli calchfaen y Mynydd Ddu
Llwybr CALCH sydd yn adrodd hanes cyfoethog chwareli calchfaen y Mynydd Ddu
Llun o 'Yr Guard' yng Nghastell Conwy
'Yr Guard' yng Nghastell Conwy
Llun o blant Ysgol Beddgelert yn lawnsiad o'r Cynllun Tywysogion Gwynedd
Plant o Ysgol Beddgelert yn lawnsiad o'r Cynllun Tywysogion Gwynedd
Llun o Fap o Gymru yn Gastell Penfro sydd yn rhan o'r cynllun Cestyll a Thywysogion
Map o Gymru yn Gastell Penfro sydd yn rhan o'r cynllun Cestyll a Thywysogion

Mae Llywodraeth Cymru yn rheoli prosiect i ddatblygu twristiaeth treftadaeth yng Nghymru. Caiff y prosiect ei ariannu'n bennaf gan Lywodraeth Cymru ac o Gronfeydd Cydgyfeirio'r UE a bydd yn helpu i sicrhau'r gwerth economaidd gorau posibl o dreftadaeth drwy gynyddu nifer yr ymweliadau â Chymru, hyd yr ymweliadau hynny a'u gwerth. Bydd y prosiect hefyd yn helpu i agor safleoedd treftadaeth rhagorol Cymru i gynulleidfa ehangach drwy sicrhau eu bod yn lleoedd mwy pleserus i ymwelwyr a phobl sy'n byw yng Nghymru ymweld â hwy.

O wella mwyngloddiau o Oes yr Efydd , adfywio caerau Rhufeinig a gosod dehongli torri tir ar safleoedd Cadw , mae'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth wedi bod o fudd safleoedd treftadaeth ar draws Cymru ar gyfer pobl Cymru .

Manylion o brosiectau a gyflwynir ar safleoedd Cadw a prosiectau a ddarperir mewn safleoedd allanol i'w weld isod .

Canfu astudiaeth ddiweddar gan Ysgol Fusnes Caerdydd gall y manteision economaidd i Gymru o’r prosiect hwn a arweinir gan Cadw fod hyd at £ 19m y flwyddyn drwy dwristiaeth treftadaeth. Mae'r prosiect hwn yn ei dro hefyd yn cefnogi dros 1,000 o swyddi. Gellir gweld yr adroddiad gan Uned Ymchwil Economi Cymru Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd yn cael ei ddarllen ar wefan E4G