Ymchwil

Cyflwyniad i raglenni ymchwil Cadw

Mae llawer o brosiectau a rhaglenni Cadw yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o orffennol Cymru.

Rydym yn gwneud gwaith ymchwil uniongyrchol ar yr eiddo sydd yn ein gofal, naill ai i lywio ac ategu ein rhaglen cadwraeth a chynnal a chadw barhaus, neu i gefnogi ein gweithgareddau dehongli a chyflwyno.

Rydym hefyd yn cefnogi'r gwaith o ymchwilio i amgylchedd hanesyddol ehangach Cymru drwy ein rhaglen cymorth grant sy'n gysylltiedig â bygythiad i'r pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol ranbarthol yng Nghymru, neu fel rhan o'n hasesiad o safleoedd arfaethedig i'w dynodi fel asedau hanesyddol o bwys cenedlaethol.

Mae llawer o'r gwaith hwn wedi arwain at fonograffau academaidd a phapurau mewn cyfnodolion. Rydym yn rhoi grantiau ar gyfer cyhoeddi a lledaenu gwybodaeth am brosiectau gwaith maes rydym wedi eu cefnogi.

Mae Cadw wedi cefnogi a chyfrannu at sefydlu Fframwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru - www.archaeoleg.org.uk

Mae Cadw hefyd yn cefnogi gwaith ymchwil a fydd yn cyfrannu at agweddau eraill ar y gwaith a wnawn i reoli a deall yr amgylchedd hanesyddol. Er enghraifft, deall gwerth yr amgylchedd hanesyddol, asesu a nodi henebion ac adeiladau mewn perygl a deall sut y mae ymwelwyr yn defnyddio ac yn ymateb i'r eiddo yn ein gofal.