Grantiau ar gyfer cyhoeddiadau

Grantiau ar gyfer cyhoeddiadau archeolegol

Mae cyhoeddi adroddiad yn cynrychioli anterth unrhyw ymchwiliad archeolegol a gall Cadw roi grant i gyfrannu at y gost o gynhyrchu adroddiadau cymeradwy ar waith a ariannodd yn wreiddiol.

  • Cais am grant cyhoeddi (cyfnodolion)
  • Cais am grant cyhoeddi (monograff)
  • Cyhoeddi Adroddiadau Archeolegol: Nodiadau i Olygyddion