Ymchwil Ymwelwyr

 • Castell Talacharn

  Castell Talacharn

 • Chastell Tre-tŵr

  Chastell Tre-tŵr

 • Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

  Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

 • Castell Dinbych

  Castell Dinbych

 • Gwaith Haearn Blaenafon

  Gwaith Haearn Blaenafon

 • Castell Rhuddlan

  Castell Rhuddlan

 • Castell Cas-gwent

  Castell Cas-gwent

Deirgwaith y flwyddyn byddwn yn cynnal ymchwil ymwelwyr mewn cestyll, abatai, gweithfeydd haearn, a safleoedd hanesyddol eraill hyd a lled Cymru.

Dyma gyfle i’n hymwelwyr gynnig adborth gwerthfawr am eu profiadau hwy yn henebion Cadw. Mae’r ymchwil yn gymorth i ni wella’n gwasanaeth cwsmeriaid, gan amlygu’r meysydd lle’r ydym yn llwyddo, rhoi cyfle i ni drafod yr hyn sydd angen ei wella gyda’n timoedd, a sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn gynhwysol i bawb.  
Mae’r arolwg yn canolbwyntio ar sawl agwedd wahanol, gan gynnwys:

 • Proffiliau ymwelwyr
 • Profiadau ymwelwyr
 • Boddhad o’r ymweliad
 • Tebygolrwydd o ddychwelwyd
 • Gwelliannau posibl
 • Iechyd a diogelwch 

Bydd y gwaith ymchwil a wneir gan Cadw yn cyfrannu at sylfaen ymchwil ehangach Llywodraeth Cymru. Gellir canfod gwybodaeth am bethau megis ymweliadau i atyniadau ymwelwyr, a lleoliad tripiau dydd gan ymwelwyr ledled Cymru, trwy fynd i’r adran Ystadegau ac Ymchwil Twristiaeth ar wefan Llywodraeth Cymru:

llyw.cymru/ystadegauaymchwil/twristiaeth