Adroddiad CGGC ar gymdeithasau archaeolegol a dinesig a chymdeithasau cadwraeth

Ym mis Chwefror 2014, comisiynodd Cadw Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i ymgymryd â phrosiect ymchwil i ddeall iechyd a gweithgareddau cymdeithasau archaeolegol a dinesig a chymdeithasau cadwraeth.

Gwaith cloddio cymunedol ar siambr gladdu Neolithig Llwyneliddon

Gwaith cloddio cymunedol ar siambr gladdu Neolithig Llwyneliddon

Mae gan Gymru draddodiad hir o ffurfio cymdeithasau i astudio’r amgylchedd hanesyddol. Ym mis Chwefror 2014, comisiynodd Cadw Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i ymgymryd â phrosiect ymchwil i ddeall iechyd a gweithgareddau cymdeithasau archaeolegol a dinesig a chymdeithasau cadwraeth.

Y briff oedd canfod sut mae’r cymdeithasau’n gweithredu, gan gynnwys eu diben, eu rhychwant daearyddol, eu cyfansoddiad, eu cymorth ariannol, eu gweithgareddau, a’u presenoldeb ar-lein; sut mae’r grwpiau’n ceisio datblygu yn y dyfodol a sut maen nhw’n gweithio ar hyn o bryd gyda rhannau eraill o’r sector treftadaeth.

Defnyddir y canfyddiadau i nodi cyfleoedd ar gyfer gwaith partneriaeth rhwng y sector treftadaeth cenedlaethol a grwpiau archaeoleg, grwpiau dinesig a grwpiau cadwraeth treftadaeth.

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn isod.