Siop

Siop Castell Harlech
Siop Castell Harlech
Siop Plas Mawr
Siop Plas Mawr
Castell Biwmares
Castell Biwmares

Porwch drwy ein casgliad o lyfrau Cadw sydd ar gael ar ein siop ar lein: cliciwch yma

Cofiwch fod â’ch rhif aelodaeth Cadw wrth law er mwyn derbyn gostyngiad arbennig i aelodau!

Os oes yn well gennych chi archebu dros y ffôn, cysylltwch â Llys a Chastell Tre-tŵr ar 01874 730279; ebost: Llystretŵr@llyw.cymru lle bydd un o’n ceidwaid yn hapus i brosesu eich archeb.

Mae Llys a Chastell Tre-tŵr ar agor dydd Iau i dydd Sadwrn 10.00am a 4.00pm.

Mae Siopau Anrhegion ar gael yn y safleoedd canlynol:

 I gael amseroedd agor, ffoniwch y siopau unigol.