Gweithio i Cadw

Llys yr Esgob Tyddewi
Llys yr Esgob Tyddewi
Llys yr Esgob Tyddewi
Llys yr Esgob Tyddewi
Castell Coch
Castell Coch

Gweithio i Cadw

Mae gweithio i Cadw yn gyfle i feithrin gwybodaeth am y sectorau treftadaeth a thwristiaeth yng Nghymru. Yma, gallwch feithrin dealltwriaeth wirioneddol o fusnes craidd a chyfrifoldebau allweddol ein gwasanaeth treftadaeth, a chael profiad uniongyrchol ohonynt.

Profiad Gwaith

Mae Cadw yn cynnig lleoliadau gwaith ar gyfer ystod o gynlluniau, o brofiad gwaith di-dâl i bobl ifanc o oedran ysgol (14-18 oed) i leoedd ar gyrsiau rhyngosod 50 wythnos â thâl i israddedigion.

Gwerthu i Cadw


Fel rhan o'n gwaith i warchod a diogelu treftadaeth adeiledig Cymru, mae angen i Cadw brynu ystod o waith, gwasanaethau a nwyddau. Dim ond â chwmnïau sy'n dechnegol gymwys, sydd mewn sefyllfa ariannol gadarn ac sy'n rhannu ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaethau o ansawdd i ymwelwyr y mae Cadw yn llunio contractau.