Safleoedd Manwerthu

Mae Cadw yn gwerthu ystod eang o nwydau o’i safleoedd manwerthu ledled Cymru.

Wrth inni brynu, rydyn ni bob amser yn chwilio am werth am arian ac os hoffech ddod yn gyflenwr i Cadw dylech ddisgwyl cystadlu am unrhyw gontractau a fydd ar gael, gan ystyried y pum prif faen prawf isod:

  • Rhaid i’r cynnyrch fod yn fasnachol
  • Rhaid i’r cynnyrch fod berthnasol i’r heneb, ac i Gymru a’i hanes
  • Rhaid i’r cynnyrch fod yn uchel ei safon 
  • Rhaid i’r cynnyrch fod yn gystadleuol ei bris 
  • Rhaid iddo gyd-fynd â chynhyrchion eraill ymysg y nwyddau

Rydyn ni’n croesawu negeseuon gan gyflenwyr a all fod â diddordeb mewn darparu nwyddau manwerthu priodol i’w hailwerthu yn ein sefydliadau manwerthu.  Cysylltwch â’r Tîm Marchnata yn Nantgarw drwy ddefnyddio’r tudalen Cysylltu â Ni.

Byddem yn trefnu bod unrhyw samplau a roddwch chi inni ac nad ydyn ni’n dymuno bwrw ymlaen â nhw ar gael ichi gael eu casglu o swyddfeydd Cadw yn Nantgarw a hynny cyn gynted ag y bo'n ymarferol drwy drefniant ymlaen llaw. Sylwch mai chi yn unig sy’n gyfrifol am bob sampl a roddwch ac na all Cadw dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw niwed neu golled i’r samplau a allai ddigwydd wrth eu cludo.

Mae Amodau'r Contract ar gyfer Nwyddau o ran prosesau manwerthu Cadw i’w gweld yn y ddogfen isod.