Gwirfoddoli yng Nghastell Caernarfon

Castell Caernarfon

Castell Caernarfon

Mae cyfleoedd cyffrous ar gael i wirfoddoli yng Nghastell Caernarfon, un o gestyll mwyaf trawiadol Cymru. Ar hyn o bryd rydyn ni'n chwilio am wirfoddolwyr i berfformio fel cymeriadau mewn gwisgoedd.

Arferai castell Normanaidd mwnt a beili sefyll ar safle Castell Caernarfon, a chaer Rufeinig cyn hynny. Roedd glannau'r afon Seiont yn gwneud hwn yn fan delfrydol i gampwaith gwaith maen Edward I, gyda'i dyrrau polygon a'i gerrig wedi eu trefnu mewn bandiau lliwgar. Dyma fan geni Tywysog Seisnig cyntaf Cymru, ym 1284, ac ym 1969 dyma leoliad arwisgo tywysog presennol Cymru, Ei Fawrhydi y Tywysog Charles.

Os hoffech chi gynorthwyo profiad yr ymwelydd a helpu'r ceidwaid i ddod â'r safle Treftadaeth y Byd hwn yn fyw, llenwch y ffurflen gais ar-lein a'i hanfon at: CaernarfonCastle@gov.wales ac rydyn ni'n siŵr o'ch ateb chi. Am ragor o wybodaeth am y safle hwn ewch i dudalen Castell Caernarfon ar ein gwefan.