Gwirfoddoli yng Nghastell Caerffili

Castell Caerffili

Castell Caerffili

Mae cyfleoedd cyffrous i wirfoddoli yng Nghastell Caerffili, castell mwyaf Cymru. Rydyn ni'n chwilio am wirfoddolwyr i berfformio fel cymeriadau mewn gwisgoedd.

Wedi ei amgylchynu â chyfres o ffosydd ac ynysoedd dyfrllyd, syniad Gilbert ‘Goch’ de Clare, sef y dyn a adeiladodd y Castell Coch gwreiddiol, oedd Castell Caerffili. Y troeon cyntaf y ceisiodd Gilbert adeiladu castell, difethodd y tywysog Cymreig Llywelyn ap Gruffydd ei gynlluniau. Ond llwyddodd yn y diwedd ac adeiladodd gadarnle enfawr gan ddefnyddio system amddiffyn gonsentrig ‘waliau o fewn waliau’. Dirywio wnaeth y safle dros y blynyddoedd  tan i drydydd ardalydd Biwt ddechrau gwaith cadwraeth yn hwyr yn y 19eg ganrif. Fel y gwelwch, mae nifer o straeon i’w hadrodd.

Os hoffech chi helpu’r ceidwaid i ddod â’r safle enfawr hwn yng Nghaerffili’n fyw a chefnogi profiad ymwelwyr, llenwch y ffurflen gais ar-lein a’i dychwelyd i:
CaerphillyCastle@gov.wales ac fe wnawn ni gysylltu’n ôl â chi. Am ragor o wybodaeth am y safle ewch i dudalen Castell Caerffili ar y wefan