Gwirfoddoli yng Nghastell Coch

Castell Coch

Castell Coch

Mae cyfleoedd gwirfoddoli ar gael yng Nghastell Coch, Tongwynlais. Cartref hardd, chwedlonol gŵr cyfoethog iawn.

Mae Castell Coch, sydd wedi ei adeiladu ar sylfaen hynafol,  yn sgil-gynnyrch dychymyg byw, Fictorianaidd a chyfoeth di-ben-draw. Roedd William Burges wedi cael rhwydd hynt gan 3ydd Ardalydd Bute, i greu encil gwledig i gyd-fynd ag ysblander ei brif gartref, Castell Caerdydd.

Os ydych chi’n dymuno cefnogi profiad yr ymwelydd yng Nghastell Coch - mae gennym ni ar hyn o bryd swyddi gwag am Stiwardiaid Ystafelloedd.

Cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais ar-lein isod os gwelwch yn dda i CastellCoch@gov.wales ac fe gysylltwn ni â chi.

Am ragor o wybodaeth am y safle hwn, cliciwch yma.