Gwirfoddoli yng Nghastell Dinbych

Castell Dinbych

Castell Dinbych

Cyfleoedd cyffrous i wneud gwaith gwirfoddol yng nghastell trawiadol Dinbych, sydd yn ôl pob tebyg yn un o saith rhyfeddod Cymru.

Ynghyd â dros hanner milltir o furiau'r dref, mae Castell Dinbych yn gaer glasurol sydd o ran ei faint yn nodweddiadol o gestyll Edward 1, ac yn goron ar fryn serth uwchben y dref ganoloesol. Yn syml, adeiladodd Edward I y castell ar ben caer Gymreig draddodiadol. Wrth wneud hynny, gwnaeth yn siŵr bod holl olion Dafydd ap Gruffudd, y deiliad anlwcus blaenorol, wedi eu dileu am byth. Henry de Lacy gafodd y dasg o adeiladu'r castell newydd gyda phrif saer maen y brenin , James o San Siôr, wrth ei ochr. Nodwedd harddaf castell Dinbych yw ei borthdy gyda’i dri thŵr mawr, trawiadol. Efallai na fydd eich tasg mor fawr ag un James o San Siôr, ond bydd cefnogi a chyflwyno amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau ar y safle yn rhoi her a boddhad o fath gwahanol.

Os hoffech chi helpu i sicrhau bod ein digwyddiadau yn rhedeg yn esmwyth, gan gefnogi ein ceidwaid i wella profiad ein hymwelwyr, llenwch a dychwelwch y ffurflen gais ar-lein i: DenbighCastle@gov.wales a byddwn ni mewn cysylltiad â chi.

Am ragor o wybodaeth am y safle hwn, ewch i dudalen gwe Castell Dinbych.