Gwirfoddoli yng Nghastell Harlech

Castell Harlech

Castell Harlech

Mae cyfleoedd gwirfoddoli cyffrous ar gael yng Nghastell Harlech, rhan o safle Treftadaeth y Byd Edward I. Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar gyfer gwirfoddolwyr yn rôl Chwaraewyr / Tiwtoriaid Gemau Canoloesol.

Mae muriau Harlech yn codi o glogwyn sydd bron yn fertigol. Adeiladwyd y ‘waliau o fewn waliau’ ar gyflymder eithriadol rhwng 1283 a 1295 gan fyddin o grefftwyr medrus a llafurwyr, bron i fil ohonynt, am y pris rhyfeddol o rad o £8,190. Dywedir fod ‘Gwŷr Harlech’ yr anthem answyddogol boblogaidd, yn disgrifio’r gwarchae a ddigwyddodd yn ystod Rhyfeloedd y Rhosynnau, pan lwyddodd llond llaw o ddynion i wrthsefyll byddin ymosodol o filoedd. Ond mae pethau’n newid ac erbyn hyn, croesawu’r miloedd ymwelwyr y mae’r llond llaw o unigolion, wrth i’r bont newydd sy’n ‘arnofio’ alluogi pawb i gael mynediad hygyrch i’r castell.

Os ydych chi’n meddwl y gallech chi fod yn feistr gemau canoloesol, yn eu chwarae, yn dangos i eraill sut i wneud ac yn helpu i ddod â’r cynnig gemau’n fyw, dyma eich cyfle i helpu ein ceidwaid i wella’r profiad i’n hymwelwyr. I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ar lein a’i dychwelyd i: HarlechCastle@gov.wales ac fe wnawn ni roi gwybod i chi.

Am ragor o wybodaeth am y safle hwn, ewch i dudalen gwe Castell Harlech.