Gwirfoddoli yng Nghastell Talacharn

Castell Talacharn

Castell Talacharn

Wrth edrych dros yr aber, mae’r crair trawiadol hynafol hwn yn mynnu eich sylw. Fodd bynnag, fel gwirfoddolwr  ‘Tywysydd Castell a Gerddi’ yn y Plasty Tuduraidd a arferai fod yn gastell hynafol, byddech chi’n gallu cynorthwyo’r ymwelwyr i werthfawrogi’r safle godidog hwn hyd yn oed yn fwy.

Cafodd ei adeiladu gan y teulu De Brian yn y 13eg Ganrif, mwy na thebyg ar ben Castell cylchfur Normanaidd. Mae’r plasty cadarn hwn yn waddol parhaol Syr John Perrot. Cafodd ei ddatgymalu yn rhannol yn dilyn gwarchae yn ystod y Rhyfel Cartref.  Er hyn, bu’n ysbrydoliaeth i greadigrwydd ysgrifenedig Dylan Thomas a’r awdur Richard Hughes a fu’n ysgrifennu mewn hafdy yn yr ardd, gyda’r castell yn ysbrydoli ac yn fodd i’r awen lifo drachefn.

Os ydych yn arddwr brwd a bod gennych ddiddordeb yn hanes Talacharn a’r gerddi Fictoraidd, ac yn gallu gweld eich hun fel tywysydd yn cyfleu gwybodaeth a storïau ar y safle hwn, dyma gyfle unigryw i chi gynorthwyo ein ceidwaid i wella profiad yr ymwelydd.  I wneud cais, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais ar-lein at: LaugharneCastle@gov.wales ac fe ddown i gysylltiad â chi.

Am fwy o wybodaeth ynghylch y safle, ewch i wefan Castell Talacharn.