Gwirfoddoli ym Mhlas Mawr

Plas Mawr, Conwy

Plas Mawr, Conwy

Mae cyfleoedd unigryw i wirfoddoli ym Mhlas Mawr, Conwy — y tŷ Elisabethaidd mwyaf cain ym Mhrydain!

Mae Plas Mawr yn symbol o oes lewyrchus, fywiog.  Dyma gyfnod y Dadeni Dysg a Shakespeare, ac oes aur Plas Mawr. Roedd y perchennog, Robert Wynne, masnachwr dylanwadol, uchel ei barch, yn hoff iawn o urddas a gwychder. Pe byddai cyfoeth yn cael ei fesur yn ôl steil, yna roedd y Cymro bonheddig hwn, oedd wedi teithio’r byd, yn gyfoethog iawn, iawn!

Os hoffech chi gefnogi profiad yr ymwelydd ym Mhlas Mawr, mae gennym ni ar hyn o bryd swyddi gwag i wirfoddolwyr — Stiwardiaid Ystafelloedd, Tywyswyr Taith ac ar y Rhaglen Ddysgu — cwblhewch y ffurflen gais ar-lein, a’i dychwelyd os gwelwch yn dda at plasmawr@gov.wales a byddwn yn cysylltu â chi.

Am fwy o wybodaeth am y safle hwn, cliciwch yma.