Gwirfoddoli yng Nghapel y Rug

Capel y Rug

Capel y Rug

Mae cyfleoedd newydd cyffrous gennym i chi wirfoddoli fel tywysydd yn adeilad trawiadol ac unigryw Capel y Rug a adeiladwyd yn yr ail ganrif ar bymtheg.

Wrth i chi fynd i mewn i Gapel y Rug fe gewch eich rhyfeddu gan yr addurniadau blodeuog trawiadol. Dydy tu allan y capel ddim yn eich rhagrybuddio o’r hyn sydd i’w weld y tu mewn i’r adeilad hynod. Adeiladodd sylfaenydd y capel hwn, sef yr arch-Frenhiniwr Gyrnol William Salesbury, gapel preifat ag iddo statws uchel eglwysig sydd ag arddull wahanol iawn i arddull Piwritanaidd y cyfnod. Mae'r pren a ddefnyddiwyd yn creu tipyn o argraff i ddechrau. Gallwch weld cerfiadau neu siapiau rhosynnau ar reiliau'r allor, y seddi teuluol, yr oriel addurnedig a hefyd ar y meinciau. Yn sicr, fe ddaliwyd sylw Syr Edwin Lutyens gan y capel, ond a fedrwch chi ddal sylw'r ymwelwyr sy’n ymweld â’r safle fel y byddan nhw’n mynd adref wedi’u cyfareddu gan Gapel y Rug, ac wedi eu hysbrydoli ganddo, fel y cafodd Syr Edwin Lutyens, fel sydd i’w weld heddiw yn Nhŷ Rhaglaw yn Delhi Newydd yn India?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn pensaernïaeth grefyddol liwgar a'ch bod ag awydd i fod yn dywysydd, yna dyma eich cyfle i helpu ein ceidwaid i gyfoethogi profiad yr ymwelydd. I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ar-lein a'i dychwelyd at: RugChapel@gov.wales a byddwn yn siŵr o gysylltu yn ôl â chi.

Am fwy o wybodaeth ewch i dudalen Capel y Rug ar ein gwefan.