Gwirfoddoli yng Nghastell Conwy

Castell Conwy

Castell Conwy

Castell Conwy

Mae cyfleoedd i wirfoddoli nawr ar gael yng Nghastell Conwy, sydd ymysg y caerau canoloesol gorau sy’n dal i fodoli ym Mhrydain heddiw.

Ynghyd â Chastell Harlech, Castell Caernarfon a Chastell Biwmares, mae’r heneb hon wedi bod yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd Cestyll a Muriau Trefi Edward I ers 1986. Cafodd ei hadeiladu ar gyfer Edward I gan Master James o St George, ac mae cryfder milwrol aruthrol Conwy yn deillio ar y garreg y saif arni. Dywed rhai mai hon yw caer Gymreig fwyaf mawreddog Edward I. A hoffech chi ddangos i ymwelwyr pam?

Os hoffech chi gynorthwyo â phrofiad ymwelwyr yng Nghonwy, mae dwy swydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer Tywyswyr.  

Llenwch a dychwelwch y ffurflen gais ar-lein i: ConwyCastle@gov.wales a chysylltwn yn ôl gyda chi.

Am ragor o wybodaeth am y safle ewch i dudalen Castell Conwy.