Profiad Gwaith

Lleoliadau Profiad Gwaith

Hoffech chi ddysgu sut beth ydyw i weithio mewn castell?

Neu gael cipolwg y tu ôl i len sefydliad sy’n gwarchod 129 o safleoedd hanesyddol Cymru, gan gynnwys dau Safle Treftadaeth Byd?
Gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol yw Cadw. Mae ein staff yn gweithio mewn ystod eang o swyddi, gan gynnwys: ceidwaid safleoedd, seiri meini, archeolegwyr, rheolwyr nawdd, gweithwyr achos, trefnwyr digwyddiadau, a threfnydd priodasau hyd yn oed!

Fel sefydliad rydym yn deall pwysigrwydd profiad gwaith i bobl ifanc. Rydym yn frwd dros gynnig lleoliadau gwaith strwythuredig sydd o werth, ac sy’n arddangos yr holl amrywiaeth o waith sydd i’w gael o fewn y sector dreftadaeth.

Gallwn gynnig lleoliadau profiad gwaith di-dâl hyd at bythefnos o hyd i bobl ifanc (14-18 oed), ac mae lleoliadau i’w cael trwy Gymru gyfan.

Bydd pob cais am leoliad gwaith a dderbynnir yn cael eu cysidro ar wahân. Wrth benderfynu derbyn neu wrthod cais, rydym yn cysidro’r canlynol:

• Hyd a lleoliad y profiad gwaith
• Anghenion y myfyriwr
• Adnoddau staffio
• Ymrwymiadau gwaith
• Ymrwymiadau gwyliau

I ymgeisio, cysylltwch â HR-Helpdesk@Wales.GSI.Gov.UK