Lleoliad Gwaith gyda Cadw — Profiad Myfyriwr

Cwblhaodd Lowri Roberts, myfyriwr o Ogledd Cymru sy'n astudio ym Mhrifysgol Bournemouth ar hyn o bryd, leoliad pythefnos gyda Cadw ym mis Awst 2013.

Lowri Roberts yng ngŵyl ganoloesol Castell Biwmares

Lowri Roberts yng ngŵyl ganoloesol Castell Biwmares

Gallwch ddarllen ei chofnod o'r profiad — o greu cwisiau i chwilio am longau — yn y ddogfen PDF isod.