Hygyrchedd

Mae bysellau mynediad yn eich helpu i gyrchu’r wefan heb ddefnyddio llygoden.

Rydym wedi ceisio osgoi defnyddio’r bysellau cyffredin sy’n cael eu defnyddio gan gyfrifiaduron, fel Alt + F ar gyfer y ddewislen 'File'. Mae rhestr gyflawn o’n Bysellau Mynediad i’w gweld isod.

Pwyswch 'Alt' a’r fysell berthnasol ar yr un pryd, ac yna gwasgwch y fysell ‘Enter/Return’ i gwblhau’r dasg.

1 – Hafan
2 – Cysylltu â ni
3 – Map o’r safle
4 – Telerau ac Amodau
5 – Hygyrchedd
7 – Cwestiynau cyffredin
8 – Amgylchedd Hanesyddol
9 - Gwybodaeth am Cadw

Neidio i’r cynnwys

I bobl sy’n defnyddio darllenwyr sgrîn, mae’r ddolen gyntaf ar bob tudalen yn dweud "neidio i’r cynnwys". Bydd dilyn y ddolen hon yn osgoi pennawd y dudalen a hefyd y ddewislen lywio gan fynd â chi’n syth at gynnwys y dudalen. Caiff pennawd y dudalen a’r ddewislen lywio eu hailadrodd ar bob tudalen felly ni fyddwch yn ei glywed drosodd a throsodd. Sylwch, fodd bynnag, na fyddwch yn gweld y ddolen sy’n mynd â chi i’r dudalen hygyrchedd na’r brif ddewislen lywio os byddwch yn neidio yn syth i’r cynnwys.

Y fysell briodol ar gyfer neidio yn syth i’r cynnwys yw S. Mae modd defnyddio’r llwybr byr hwn ar unrhyw dudalen.