Diwrnodau allan yng Nghymru

Castell Biwmares
Castell Biwmares
Castell Trefaldwyn
Castell Trefaldwyn
Siambr Gladdu Pentre Ifan
Siambr Gladdu Pentre Ifan
Abaty Tyndyrn 
Abaty Tyndyrn
Abaty Glyn y Groes
Abaty Glyn y Groes

Ydych chi'n chwilio am ddiwrnod allan gwahanol i'r teulu? Mae Cadw yn cynnig amrywiaeth o leoedd cyffrous i ymweld â nhw yn eich ardal chi.

Mae gennym rai o'r cestyll gorau yn y byd yng Nghymru, a rhai o'r harddaf hefyd. Mae gennym abatai, eglwysi a chapeli a rhai o'r henebion mwyaf hudolus y mae ymwelwyr wedi bod yn chwilio amdanynt ers miloedd o flynyddoedd.

Mae gennym henebion sy'n ein hatgoffa o dreftadaeth falch Cymru fel un o wledydd diwydiannol cyntaf y byd a safleoedd sy'n adrodd straeon tywysogion canoloesol Cymru.

Ac nawr rydym yn dod â'r straeon hyn ynghyd er mwyn i chi allu darganfod mwy am hanes cyfoethog Cymru a'r hyn sy'n ei gwneud yn arbennig ac yn unigryw i bob un ohonom. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y datblygiadau.