Cae’r Gors

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Ebrill 2016 - 31 Mawrth 2017

Bydd Cae’r Gors ar gau hyd nes y bydd gwybodaeth bellach. Ar gyfer ymweliadau addysgol, a fyddech cystal â ffonio Castell Caernarfon ar 01286 677617.


Costau mynediad

Oedolyn - Am Ddim/Free
Teulu - Am Ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am Ddim/Free
Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Toiledau
  • CaernarfonCastle@cymru.gsi.gov.uk