Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Atyniad Ardystiedig — Cymru
Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Mae amrywiaeth yr olion sydd i’w gweld yma heb eu hail o fewn yr ynysoedd hyn.

Frigidarium, tepidarium, caldarium a natatio. Hud a lledrith Harry Potter? Na, disgrifiad o’r amrywiaeth eang o gyfleusterau a oedd ar gael i’r Ail Leng Awgwstaidd a phreswylwyr eraill yn eu canolfan hamdden fodern. Yn eu plith roedd ystafelloedd newid wedi’u gwresogi, cyfres o faddonau oer a phoeth, ystafelloedd ymarfer dan do a hyd yn oed pwll nofio awyr agored. Doedd byw ym Mhrydain Rufeinig ddim yn faich i Rufeiniwr.

Roedd amser hamdden yn bwysig ac roedd Caerllion – neu Isca fel y’i gelwid yn ystod cyfnod y Rhufeiniaid – yn diwallu pob angen. Yn ogystal ag ymlacio yn y baddon, roedd y preswylwyr yn mwynhau ymweld â’r amffitheatr gyfagos i weld y gornestau gwaedlyd rhwng bwystfilod rheibus a gladiatoriaid. Brwydrau a ymladdwyd hyd y diwedd.

Mae’r olion a welir yng Nghaerllion yn rhoi darlun byw i ymwelwyr o Brydain Rufeinig yn ystod yr ail ganrif. Tua 12 milltir i lawr y ffordd Rufeinig mae Venta Silurum, y dref gyntaf yng Nghymru a chanolfan y Silwriaid. Caer-went yw’r enw a roddir arni heddiw. Os cewch gyfle, ewch am dro i weld y muriau o’i hamgylch ac olion y siopau, teml Geltaidd-Rufeinig a forum-basilica.

Prynwch eich llyfr Cadw yma…

Digwyddiadau yn Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Gweld pob digwyddiad yma

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Mawrth - 31 Hydref 2019

Amseroedd
Bob dydd 10am – 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £4.20
Teulu - £12.20
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr - £2.50

Pobl hŷn (Oed 65+) - £3.40

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn 

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys o Ebrill 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Cyflwyniad fideo
  • 01633 422518
  • CaerleonFortressBaths@llyw.cymru
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Dim cyfleusterau toiledau i ymwelwyr
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP18 1AE

Car Ffordd B4596 i Gaerllion, M4 gorllewin (Cyff 25), dwyrain (Cyff 26).

Rheilffordd Rheilffordd 6km/4mllr, Casnewydd, ar lwybr Caerdydd -Casnewydd/Llundain/Manceinion/Lerpwl.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws Llwybrau Rhif 27, 28, 28B Casnewydd - Caerllion neu Lwybrau Rhif 29, 29B Casnewydd - Cwmbrân.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 46 (4km/2.5mls).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.