Castell Carreg Cennen

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Tachwedd 2017 - 31 Mawrth 2018
Bob dydd 9.30am - 5.00pm

Ar gau Dydd Nadolig

Mae'r safle cyfan yn cael ei gau a'r parcio yn cael ei gloi yn 6.30pm bob dydd. 

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Ebrill - 31 Hydref 2018
Bob dydd 9.30am – 6pm
Mae'r safle cyfan yn cael ei gau a'r parcio yn cael ei gloi yn 6.30pm bob dydd.

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
1 Tachwedd 2018 - 31 Mawrth 2019
Bob dydd 9.30am - 5.00pm

Ar gau Dydd Nadolig

Mae'r safle cyfan yn cael ei gau a'r parcio yn cael ei gloi yn 6.30pm bob dydd. 

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - £5.50
Teulu - £16.00*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £3.50

Pensiynwyr - £4.50

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Taith sain Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau 
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae safle hwn wedi'i gofrestru ar wefan No Fly Drones
    http://www.noflydrones.co.uk/

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith
Mae'r castell yn sefyll ar ben bryn creigiog
Mae mynediad i gadeiriau olwyn a bygis yn anodd
Nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl

Mwynhau eich ymweliad

Byddwch yn ofalus er eich diogelwch eich hun a diogelwch eraill gan mai tir amaethyddol yw hwn/fferm weithiol yw hon gyda da byw a/neu beirianwaith arni.

Ewch yn syth at yr heneb a pheidiwch â chyffwrdd â'r da byw.

Mae'r maes parcio o fewn cyrraedd hawdd i fferm y castell lle ceir tua 50 o leoedd parcio ceir
Mae toiledau yn y maes parcio. Mae un wedi'i addasu ar gyfer pobl anabl gyda ramp
Mae taith sain ar gael
Mae signal ffôn symudol yn wael
Meinciau ar gael