Siambr Gladdu Barclodiad y Gawres

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018

Bob dydd 10.00am – 4.00pm


 Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Ar agor i ymwelwyr drwy apwyntiad bob dydd Sadwrn, Sul a dydd Llun Gŵyl y Banc rhwng 12 hanner dydd a 4.00pm o 1 Ebrill tan 31 Hydref.

Dylai ymwelwyr a’r safle alw mewn i’r Wayside Stores yn Llanfaelog (01407 810153), un filltir i’r gogledd o’r siambr, lle y bydd aelod o staff yn mynd gyda nhw i’r siambr.

Gall ymwelwyr weld y siambr o’r tu allan drwy gydol y flwyddyn rhwng 10.00am a 4.00pm.
1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019
Bob dydd 10.00am – 4.00pm
Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Ar agor i ymwelwyr drwy apwyntiad bob dydd Sadwrn, Sul a dydd Llun Gŵyl y Banc rhwng 12 hanner dydd a 4.00pm o 1 Ebrill tan 31 Hydref.

Dylai ymwelwyr a’r safle alw mewn i’r Wayside Stores yn Llanfaelog (01407 810153), un filltir i’r gogledd o’r siambr, lle y bydd aelod o staff yn mynd gyda nhw i’r siambr.

Gall ymwelwyr weld y siambr o’r tu allan drwy gydol y flwyddyn rhwng 10.00am a 4.00pm.

Costau mynediad

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith

Mae'r mynediad ar hyd llwybr o'r maes parcio i'r heneb yn anwastad gyda rhywfaint o bridd wedi erydu mewn mannau penodol.

Mae'r maes parcio ym Mhorth Trecastell ac yna teithiwch ar droed tua 500 metr ar hyd Llwybr Arfordirol Ynys Môn.

Nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl.