Castell Biwmares

World Heritage Site cy Atyniad Ardystiedig — Cymru
 • Castell Biwmares

  Castell Biwmares

 • ???cadw.media.no_js???
 • Castell Biwmares

  Castell Biwmares

 • Castell Biwmares

  Castell Biwmares

 • Castell Biwmares

  Castell Biwmares

 • Castell Biwmares

  Castell Biwmares

Y castell mwyaf perffaith yn dechnegol ym Mhrydain yn ddiau.

Castell godidog enfawr sy’n gwbl gymesur. Y castell olaf yn rhaglen adeiladu fawr Edward I yng ngogledd Cymru… bechod na chafodd ei orffen!

Gydag arian yn brin a’r Albanwyr yn achosi mwy a mwy o broblemau i’r frenhiniaeth yn Lloegr, roedd ei afael dynn ar Gymru yn dechrau llacio. Bu’n rhaid i Edward neu ‘Longshanks’ fel y’i gelwid oherwydd ei daldra anhygoel, ganolbwyntio ar bethau eraill a dyna ddiwedd ar y gwaith...

Yn dechnegol berffaith ac wedi’i adeiladu ar ffurf cynllun ‘muriau o fewn muriau’ cywrain, roedd Castell Biwmares yn y 13eg ganrif o ran datblygiadau technolegol yn cyfateb i long ofod yn glanio’n ddiseremoni ar Ynys Môn heddiw.

Gallwch gwyno fel arfer os yw cynlluniau eich cymydog i roi estyniad ar adeilad ychydig yn ormodol. Cafodd y broblem ei datrys mewn ffordd wahanol iawn saith canrif yn ôl. Gorfodwyd poblogaeth Llanfaes i symud 12 milltir (19km) i ffwrdd i Niwbwrch fel y gellid adeiladu castell newydd Edward. A oedd unrhyw wrthwynebiad? Na, taw piau hi...gallech golli’ch pen — yn llythrennol!

Fel sy’n wir am Gastell Harlech, Castell Conwy a Chastell Caernarfon, bu’r heneb hon yn rhan o Cestyll a Muriau Trefol Edward 1 Safle Treftadaeth y Byd ers 1986. 

Prynwch eich llyfr Cadw yma…

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Tachwedd 2018 - 28 Chwefror 2019

Amseroedd
Llun i Sadwrn 10.00am - 4.00pm
Sul 11.00am - 4.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau
Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £6.90
Teulu - £20.00*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £4.10

Pensiynwyr - £5.50

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan ddiwedd Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Tywyslyfr Dim ysmygu Byrddau picnic Dolen sain gludadwy
 • 01248 810361
 • Parcio cyfyngedig ar y stryd, Parcio Talu ac Arddangos gerllaw
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Byddwn yn croesawu cŵn ar denynnau i’r castell o fis Tachwedd 2017 ymlaen. Dylech gael gwared â baw ci mewn modd priodol ac oddi wrth y gofeb os gwelwch yn dda.
 • Peidiwch â bwydo'r adar gyda cynnyrch bara. Mae bara yn niweidiol i'r adar.
 • Dim ysmygu
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr

Lawrlwythiadau

Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL58 8AP

Car Ffordd A545 (Porthaethwy) A5 (Bangor).

Rheilffordd Rheilffordd 15km/9mllr Bangor, llwybr Crewe-Bangor/Caergybi.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws Ena’s 100m/110llath, llwybrau 53/57/58 Bangor-Biwmares-Llanddona/Penmon.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 5 (5km/3mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.