Artist Preswyl

Mae Cadw wedi cyhoeddi y bydd artist preswyl newydd yn gweithio ar brosiect celf carreg ym Mryn Celli Ddu ar Ynys Môn yn ystod mis Mehefin 2015.

  • Llun o safle Bryn Celli Ddu

    Bryn Celli Ddu

  • Llun o safle Bryn Celli Ddu

    Bryn Celli Ddu

  • Llun o safle Bryn Celli Ddu

    Bryn Celli Ddu

Mae Cadw wedi cyhoeddi y bydd artist preswyl newydd yn gweithio ar brosiect celf carreg ym Mryn Celli Ddu ar Ynys Môn yn ystod mis Mehefin 2015.

Wrth siarad am y penodiad, meddai Dr Ffion Reynolds, Rheolwr Treftadaeth a Chelfyddydau Cadw:  “Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi mai Angela Davies yw’r artist preswyl newydd ym Mryn Celli Ddu, ac y bydd hi’n gweithio fel rhan o’r prosiect Archaeoleg Gymunedol sy’n cael ei gynnal gydol mis Mehefin.

“Bydd hi’n gweithio gyda’r gymuned a’r archaeolegwyr i ddehongli’r safle hynafol arbennig hwn i’r cyhoedd.”

Meddai’r Artist Preswyl newydd, Angela Davies: “Mae’r cyfle i weithio ochr yn ochr ag archaeolegwyr yn ystod y gwaith cloddio yn gyffrous iawn, ac rwyf wedi ystyried y cyfle hwn ers peth amser. Yn ystod y cyfnod preswyl hwn, byddaf yn ystyried digwyddiadau crefyddol a defodol hanesyddol ym Mryn Celli Ddu.”

“Byddaf yn archwilio deunyddiau a ddefnyddiwyd i adeiladu’r siambr, gan ganolbwyntio ar briodweddau ffurfiannol ac ymoleuedd y cwarts ar hyd cyntedd y beddrod; y berthynas â golau ac aliniad yr haul sy’n goleuo’r cyntedd yn ystod yr heuldro.'

'Mae natur gysyniadol Triboluminescence, a’r profiadau perfformiadol a allai fod wedi deillio o hynny yn allweddol i’r ymchwiliad.'

Bydd hi ar y safle yn ystod y Diwrnod Agored ar 20 Mehefin. Dyma’r ddolen i Ddiwrnod Agored Archaeoleg Bryn Celli Ddu.