Wolf Hall

 • Mark Rylance fel Thomas Cromwell. Delwedd gan Giles Keyte.

  Mark Rylance fel Thomas Cromwell. Delwedd gan Giles Keyte.

 • Castell Caerffili

  Castell Caerffili yw un o'r safleoedd sy'n ymddangos fel Tŵr Llundain.

 • Castell Coch

  Ffilmiwyd ar gyfer y gyfres hefyd yng Nghastell Coch, ger Caerdydd.

 • Claire Foy fel Anne Boleyn. Delwedd gan Giles Keyte.

  Claire Foy fel Anne Boleyn. Delwedd gan Giles Keyte.

Nofelau nodedig Hilary Mantel (Wolf Hall a Bring Up the Bodies) yw sail y gyfres deledu foethus mewn chwe rhan hon gyda’r actorion Mark Rylance, Claire Foy a Damian Lewis.

Mae Wolf Hall, a osodwyd yn nechrau'r unfed ganrif ar bymtheg, yn dilyn esgyniad Thomas Cromwell — oedd yn fab i of a ddaeth, drwy dwyll a medrusrwydd gwleidyddol, yn gynghorydd pwerus i'r Brenin Harri VIII.

Cafodd y ffilmio ar gyfer y gyfres bwysig hon ei gynnal mewn amrywiaeth o safleoedd hanesyddol yn y DU, gan gynnwys rhai cestyll sydd yng ngofal Cadw. Os ydych yn ymweld â de Cymru, beth am fynd i weld y lleoliadau atmosfferig hyn?

 • Gellir gweld Castell Caerffili, y gaer anferth o'r drydedd ganrif ar ddeg a adeiladwyd gan Gilbert de Clare, yn y bedwaredd a'r chweched rhaglen fel Tŵr Llundain.
 • Yn ogystal, fe wnaeth y gwaith ffilmio ar gyfer golygfeydd y tu mewn yng 'Nghastell Calais' ddigwydd yng Nghastell Coch, yr adeilad Fictoraidd moethus a adeiladodd William Burges ar adfeilion castell o'r drydedd ganrif ar ddeg.

Mae Wolf Hall yn gyd-gynhyrchiad gan Company Pictures a Playground Entertainment ar gyfer BBC Two a Masterpiece, mewn cydweithrediad â BBC Worldwide, Altus Media a Prescience.

Cewch wybod mwy am y gyfres ar dudalennau gwe Wolf Hall y BBC.