Y Llys

 • Criw Y Llys wrthi’n ffilmio yn Llys a Chastell Tre-tŵr

  Criw Y Llys wrthi’n ffilmio yn Llys a Chastell Tre-tŵr

 • Morwyn y feistres – Dawn Worsley © Boom Cymru

  Morwyn y feistres – Dawn Worsley © Boom Cymru

 • Porth y llys © Boom Cymru

  Porth y llys © Boom Cymru

 • Y stiward – Gwion Thorpe © Boom Cymru

  Y stiward – Gwion Thorpe © Boom Cymru

 • Y teulu Griffith yn y solar © Boom Cymru

  Y teulu Griffith yn y solar © Boom Cymru

 • Diddanu’r wledd © Boom Cymru

  Diddanu’r wledd © Boom Cymru

 • Paen y Llys © Boom Cymru

  Paen y Llys © Boom Cymru

Yng nghyfres 2014 S4C Y Llys, gadawodd 17 o unigolion dewr gysur eu bywydau bob dydd a chamu'n ôl i gyfnod y Tuduriaid yn Llys Tre-tŵr, ger Crucywel yn ne Powys.

Aeth y gyfres hanes byw â ni'n ôl  i 1525 — cyfnod Harri'r VIII, lle'r oedd uchelwyr yn byw bywydau bras yn gwledda, yn cael eu diddanu gan feirdd a chantorion, yn hela ac yn ymladd mewn twrnamaint. Yn Oes y Tuduriaid roedd hi'n arferol i uchelwyr a'u gweision fyw a bwyta gyda'i gilydd, a pheidiwch ag anghofio bod hyn cyn i gyllyll a ffyrc gael eu dyfeisio!

Roedd byw yn Y Llys yn golygu gwisgo, gweithio, bwyta a hamddena yn union fel y byddai'r Tuduriaid wedi gwneud, gyda chamerâu yn dilyn pob cam.

Cynhyrchiad Boom Pictures Cymru ar gyfer S4C oedd Y Llys. Ewch i wefan S4C i ddarganfod mwy am y gyfres.