Amffitheatr Caerllion

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Tachwedd 2017 - 31 Mawrth 2018

Llun i Sadwrn 9.30am - 4.00pm

Sul 11.00am - 4.00pm


  • Mynediad olaf 30 munud cyn cau
  • Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr
  • Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
1 Ebrill - 31 Hydref 2018
Bob dydd 9.30am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Croesewir cŵn Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae safle hwn wedi'i gofrestru ar wefan No Fly Drones
    http://www.noflydrones.co.uk/

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Ardaloedd glaswelltog. Rhywfaint o dir anwastad. 
Mynediad cyfyngedig i gadeiriau olwyn.
Mae mynedfa ac allanfa'r safle o fewn yr amffitheatr ar lethr laswelltog a allai greu anawsterau i ddefnyddwyr cadair olwyn.
Parcio ar ochr y ffordd y tu allan i'r safle i tua 10 cerbyd.

Mwynhau eich ymweliad

Byddwch yn ofalus er eich diogelwch eich hun a diogelwch eraill gan mai yna tir amaethyddol yw hwn/fferm weithiol yw hon gyda da byw a/neu beirianwaith arni gerllaw.

Ewch yn syth at yr heneb a pheidiwch â chyffwrdd â'r da byw.

Mae signal ffôn symudol yn dda.