Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

Mae’r Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig wedi’i lleoli mewn dau dŵr yng Nghastell Caernarfon. Yno fe wnewch ddarganfod hanes dros 300 o flynyddoedd o wasanaeth catrawd troedfilwyr hynaf Cymru.

Yn yr Amgueddfa cewch ddysgu sut yr enillodd y Gatrawd 14 o Groesau Fictoria a chlywed geiriau’r llenorion enwog a wasanaethodd gyda’r Ffiwsilwyr Cymreig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf : Siegfried Sassoon, Robert Graves, “Hedd Wyn”, David Jones a Frank Richards.
Fe welwch sut fywyd oedd gan y milwr cyffredin, y medalau cafodd eu hennill a’r gwisgoedd oedd ganddynt.  Dewch i ddarganfod am draddodiadau unigryw’r Gatrawd!

Mae mynediad i’r amgueddfa am ddim ar ôl i’r ymwelwyr dalu am gael dod i mewn i’r castell. Mae aelodau Cadw yn cael mynd i mewn i’r naill atyniad a’r llall am ddim.

Tarwch olwg ar wefan Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig i gael rhagor o wybodaeth.