Castell Caernarfon

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
23 Tachwedd 2018 - 28 Chwefror 2019

Llun i Sadwrn 10.00yb – 4.00yp
Sul 11.00yb – 4.00yp

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'


1 Mawrth - 30 Mehefin 2019
Bob dydd 9.30am – 5pm
Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
1 Gorffennaf - 31 Awst 2019
Bob dydd 9.30am – 6pm
Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - £9.50
Teulu - £27.50*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £5.70

Pensiynwyr - £7.60

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
 • 01286 677617
 • CaernarfonCastle@llyw.cymru
 • Cŵn cymorth yn unig
 • Dim ysmygu
 • Mae lleoedd parcio ar gael ar gyfer hyd at 6 char y tu blaen i'r castell. Mae maes parcio cyhoeddus amser hir ar gael ar lan y dŵr y tu cefn i'r castell.
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk

 • Rhagor o wybodaeth

  Hygyrchedd

  Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith

  Ceir mynediad i'r castell i fyny dwy res o risiau, neu ramp a adeiladwyd at y diben, sy'n galluogi mynediad o ochr y palmant i lefel y stryd i'r brif fynedfa. Ceir mynediad i ddefnyddwyr cadair olwyn ar draws y lefel isaf.

  Ceir mynediad i doiledau i ymwelwyr i fyny 2 res o risiau metel. Nid ydynt yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn. Mae dolen sain gludadwy ar gael.

  Mwynhau eich ymweliad

  Meinciau ar gael

  Mae signal ffôn symudol yn weddol.