Castell Caerffili

Atyniad Ardystiedig — Cymru
 • Map atyniad safle Castell Caerffili

  Map atyniad safle Castell Caerffili

 • Castell Caerffili

  Castell Caerffili

 • ???cadw.media.no_js???
 • Castell Caerffili

  Castell Caerffili

 • Castell Caerffili

  Castell Caerffili

 • ???cadw.media.no_js???
 • Castell Caerffili © Crown copyright (2016) Cadw

  Castell Caerffili

Mae Cadw’n gwneud gwaith cynnal a chadw cyffredinol i’r Fagl Silt yng nghilfach Nant Gledyr i mewn i Lyn y De gerllaw Heol Cilgant er mwyn adfer ei chapasiti uchaf.

Rydym hefyd yn carthu ardal gyfagos o’r llyn er mwyn adfer dyfnder 1 metr o ddŵr er budd y boblogaeth bysgod ac ecoleg arall.
Bydd trawst bysgod yn cael ei leoli dros dro yn y llyn yn union gerllaw’r ardal waith er mwyn diogelu’r stoc pysgod.

Mae rhan o arglawdd y ffos ger Heol Cilgant wedi erydu a bydd ei broffil yn cael ei adfer a’i gryfhau gan ddefnyddio caergewyll a rholiau rhisgl coconyt.

Bydd y caergewyll dan y dŵr gan fwyaf pan fydd y llyn ar ei lefel arferol, a bydd hadau yn y rholiau rhisgl coconyt er mwyn annog cyrs a glaswelltau i dyfu, i gael ymddangosiad mwy naturiol.

Mae disgwyl i’r gwaith hwn gael ei gwblhau erbyn Ebrill 2019. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra yn ystod y gwaith cynnal a chadw hanfodol hwn.

Fel y caws enwog, bu cysylltiad annatod rhwng y castell a Chaerffili ers tro byd. Mae’n dominyddu. Yn nodwedd amlwg. Cawr sy’n cysgu, yn barod am yr alwad i’r gad. Mae’n lleoliad gwych ar gyfer rhaglenni teledu a ffilmiau hefyd. Yn ddiweddar, bu’r castell yn serennu ar gyfres boblogaidd y BBC, Merlin.

Syniad Gilbert de Clare, gŵr bonheddig pengoch o ddisgyniad Normanaidd a adeiladodd y Castell Coch gwreiddiol ar ochr arall mynydd Caerffili, oedd y castell enfawr hwn o garreg, a amgylchynir gan gyfres o ffosydd ac ynysoedd bach.

Bu rhyfela rhwng Gilbert de Clare a Llywelyn ap Gruffydd a rhwystrwyd sawl ymgais gynnar gan Gilbert i adeiladu castell gan dywysog Cymru. Yn y pen draw, Gilbert a enillodd y frwydr a chododd gadarnle enfawr gan ddefnyddio’r system amddiffyn ‘muriau o fewn muriau’ consentrig. Sicrhaodd hefyd fod ystafelloedd mawr a chyfforddus i fyw ynddynt.

Fodd bynnag, pan lwyddodd Edward I i dewi bygythiad Llywelyn, newidiodd pwrpas y cadarnle enfawr hwn. Dirywiodd cyflwr y castell tan ddiwedd y 19eg ganrif pan ddechreuodd trydydd ardalydd Bute ar waith cadwraeth. Mae dyled de Cymru yn fawr i deulu Bute!

Mae 'Drysfa Gilbert' ar gau dros dro oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra

Digwyddiadau yn Castell Caerffili

Gweld pob digwyddiad yma

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Mawrth - 30 Mehefin 2019

Amseroedd
Bob dydd 9.30am – 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £8.50
Teulu - £24.60*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £5.10

Pensiynwyr - £6.80

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
 • 02920 883143
 • CaerphillyCastle@llyw.cymru
 • Safleoedd gollwng i ymwelwyr anabl mewn ceir wrth y brif fynedfa
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Croesewir cŵn ar denynnau
 • Dim ysmygu
 • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
 • Peidiwch â bwydo'r adar gyda cynnyrch bara. Mae bara yn niweidiol i'r adar.
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post CF83 1JD

Car Ffordd A468 (o Gasnewydd), M4 (Cyff 32), A470, A469 (o Gaerdydd).

Rheilffordd Rheilffordd 1km/0.6mllr Caerffili, ar lwybr Caerdydd-Bargod Rhymni.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws Gyferbyn, Caerffili/Islwyn Rhif 26, Caerdydd-Caerffili/Tredegar.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr 4 (200m/219llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.