Tref Rufeinig Caer-went

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018

Bob dydd 10.00am - 4.00pm

Darganfyddwch ynglŷn â bwcio ymweliad addysgiadol i’r safle hwn

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'


 


1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019

Bob dydd 10.00am - 4.00pm

Darganfyddwch ynglŷn â bwcio ymweliad addysgiadol i’r safle hwn

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'


 


Costau mynediad

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Dim ysmygu Byrddau picnic Toiledau
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith
Ardaloedd glaswelltog. Rhywfaint o dir anwastad.
Mynediad cyfyngedug i gadeiriau olwyn.
Nid yw'n hawdd cyrraedd y muriau.
2 le parcio penodol i bobl anabl ar gael.
Toiled i bobl anabl ar gael.

Mwynhau eich ymweliad

Lleoedd parcio ar gyfer tua 40 o geir ym maes parcio sgubor porth y gorllewin
Byrddau picnic a meinciau ar gael