Castell Coch

Atyniad Ardystiedig - Cymru
 • Castell Coch

  Castell Coch

 • ???cadw.media.no_js???
 • Castell Coch

  Castell Coch

 • ???cadw.media.no_js???
 • Castell Coch

  Castell Coch

 • Castell Coch

  Castell Coch

 • Castell Coch

  Castell Coch

Cartref hardd chwedlonol dyn cyfoethog iawn.

Diweddariad Cadwraeth!

Mae’r gwaith yn parhau yn ein castell tylwyth teg; er hynny, bu’n rhaid i’n harbenigwyr cadwraeth gamu o’r neilltu yn ddiweddar er mwyn symud dau gwch gwenyn mawr a ganfuwyd mewn fentiau o fewn waliau’r castell.

Yn ffodus, fe welsom ni nhw i gyd yn cael eu hadleoli i wenynfa leol.

Bydd aelodau Cadw’n gallu darllen am symud y gwenyn yn rhifyn nesaf Etifeddiaeth y Cymry!

Hysbysiad i Ymwelwyr:

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cwympo coed llarwydd wedi’u heintio ac yn creu llwybr troed dargyfeirio yn Fforest Fawr uwchben ein safle. Mae’r gwaith hwn yn debygol o bara tan ddiwedd Mawrth 2019. Dilynwch y llwybr dargyfeirio sydd wedi’i arwyddbostio drwy’r goedwig os gwelwch yn dda, er eich diogelwch eich hun.

Ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru am ragor o wybodaeth:

cyfoethnaturiol.cymru

Er mai ar sylfeini hynafol y saif Castell Coch, mae’n gymharol fodern, yn gynnyrch dychymyg byw oes Fictoria a chyfoeth dirifedi. Roedd pobl oes Fictoria yn ymddiddori gymaint yn y canol oesoedd ag yr ydym ni’n ei wneud ynddynt hwy heddiw. Arddull Uwch Gothig oedd yn mynd â’u bryd.

Rhoddwyd rhwydd hynt i’r athrylith ecsentrig William Burges gan ei dâl-feistr, John Patrick Crichton-Stuart, 3ydd ardalydd Bute, i greu encilfa wledig fel cymar i’w brif gartref, Castell Caerdydd. Aeth i’r afael â’r gwaith hwnnw ag awch. Sicrhaodd fod y castell yn llawn nenfydau rhyfeddol a dodrefn anhygoel.


Mae lluniadau pensaernïol manwl wedi goroesi hyd heddiw ac yn dilyn marwolaeth Burges yn 1881, parhaodd ei gydweithwyr i weithio ar du mewn y castell am ddeng mlynedd arall. Nid oedd y castell yn addas i fod yn gartref parhaol, ac nid oedd hynny’n fwriad. Anfynych y byddai’r teulu yn ymweld â’r lle.

Credwn y byddai Burges yn cymeradwyo’r gwaith cadwraeth a wnaed gennym hyd yma, ac fel yntau, nid oes gennym ofn manteisio ar y technolegau diweddaraf. Mae adnoddau aml-synhwyrol yn sicrhau y gellir archwilio’r safle’n hawdd gan ddefnyddio technoleg sgrîn-gyffwrdd, sydd o fudd arbennig i’n hymwelwyr sydd ag anableddau synhwyrol neu gorfforol.

Digwyddiadau yn Castell Coch

Gweld pob digwyddiad yma

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Tachwedd 2018 - 6 Ionawr 2019

Amseroedd

Llun a Sadwrn 10.00am - 4.00pm

Sul 11.00am - 4.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £6.90
Teulu - £20.00*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £4.10

Pensiynwyr - £5.50

*2 oedolyn a hyd o 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
 • 02920 810101
 • CastellCoch@llyw.cymru
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2018
 • Cŵn cymorth yn unig
 • Dim ysmygu
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae safle hwn wedi'i gofrestru ar wefan No Fly Drones
  http://www.noflydrones.co.uk/
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr

Lawrlwythiadau

Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post CF15 7JS

Car Ffordd M4 (Cyff 32), A470 yna dilynwch yr arwyddion.

Rheilffordd Rheilffordd 2.5km/1.5mllr Ffynnon Taf, llwybr Caerdydd-Ffynnon Taf/Merthyr Tudful/ Aberdâr/Treherbert.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 1km/0.6mllr Tongwynlais, llwybr Rhif 26, Caerdydd-Tongwynlais/Tredegar neu lwybr Rhif 132 Caerdydd-Tongwynlais-Maerdy.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8, Taith Taf.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.