Artistiaid Preswyl 2015

O fis Ebrill i fis Mehefin 2015, bydd dau artist yn rhannu eu hymatebion creadigol i Gastell Coch

 • Castell Coch

  Castell Coch

 • Castell Coch

  Castell Coch

 • Castell Coch

  Castell Coch

 • Castell Coch

  Castell Coch

 • Castell Coch

  Castell Coch

Cyhoeddodd Cadw y bydd dau artist preswyl yng Nghastell Coch, ger Caerdydd, o fisoedd Ebrill i Fehefin 2015.

Wrth siarad am y penodiadau, dywedodd Ffion Reynolds, Rheolwr Cysylltu Treftadaeth a Chelfyddydau Cadw: 'Bydd yr artistiaid yn ymateb i Gastell Coch fel cyfanwaith - ei safle ffisegol, a hefyd y bobl sydd wedi bod yn flaenllaw yn ei ddatblygiad dros amser, y bensaernïaeth a’r addurniadau ecsentrig o’i fewn.

'Byddan nhw’n gweithio ar draws themâu gwahanol, gan ddefnyddio cyfryngau gwahanol ond ategol i gyflwyno Castell Coch i’r cyhoedd.'

Mae Lauren Heckler yn artist safle-benodol ac yn hoffi gweithio mewn ffordd safle-ymatebol.

Mae’n ymddiddori mewn darganfod pethau lleol, ac mae sgwrsio ac ymchwilio yn allweddol wrth iddi gasglu ei syniadau.

Yng Nghastell Coch, bydd ei gwaith yn cynnwys sain, fideo a gosodiadau cerfluniol bychain o amgylch y safle.

Mae ei gwaith yn chwareus ac yn aml yn ymwneud â rhyngweithio dynol, gorfoledd gweithgaredd rhyngbersonol a’r awydd am gael ymateb yn ôl.

Gwneud printiau mae John Abell sydd wedi ennill nifer o wobrau. Mae’n gwthio ei grefft i’r eithaf ac yn cynhyrchu gwaith sy’n llawer mwy na’r rhai sy’n arfer ymwneud â’r grefft.

Mae John yn bwriadu gwneud triptych allan o ddarnau mawr o dorluniau pren yn seiliedig ar hanes, chwedlau a symbolaeth Castell Coch.  

Bydd yn gwneud ei dorluniau pren a phrintiau llaw ar y safle, a bydd pobl yn gallu ei weld wrth ei waith dros y misoedd nesaf.