Proffil Artist Preswyl — Lauren Heckler

  • Lauren Heckler (© Lauren Heckler)

    Lauren Heckler (© Lauren Heckler)

  • 'Simultaneous' (© Lauren Heckler)

    'Simultaneous' (© Lauren Heckler)

  • 'Under Iron Skin' (© Lauren Heckler)

    'Under Iron Skin' (© Lauren Heckler)

Rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2015, bydd John Abell a Lauren Heckler yn artistiaid preswyl yng Nghastell Coch, yn archwilio’r posibiliadau artistig o gampwaith Gothig Fictoraidd Burges. Gofynnodd Dr Ffion Reynolds, Rheolwr Treftadaeth a Chelfyddydau Cadw, ychydig o gwestiynau iddynt ynglŷn â’u cynlluniau.

Eglurwch pa fath o waith rydych yn ei wneud a beth rydych wedi bod yn ei wneud hyd yn hyn.
Mae fy ngwaith ynghlwm â siapio ‘gweithredoedd barddonol’. Mae’r gweithredoedd hyn yn ymateb i hynodrwydd lle i greu adegau o brydferthwch dros dro.

Gydag arfer safle-ymatebol, mae gen i ddiddordeb mewn darganfod y lleol; mae sgwrsio ac ymchwil yn allweddol i ddatblygu fy syniadau. Rwyf hefyd wedi cynhyrchu gwaith ar ôl bod yn Japan a Sweden yn The Booth Museum of Natural History yn Brighton ac ar gyfer bysiau Brighton a Hove.

Dros y misoedd nesaf rydych yn mynd i ymchwilio a threulio amser yn datgelu hanes ecsentrig Castell Coch i’n cynulleidfaoedd. O ble daeth eich diddordeb cychwynnol yn y Castell Coch a lle rydych chi am arwain eich ymchwil yn ystod eich cyfnod preswyl?
Mae creu gwaith drwy ymateb i Gastell Coch yn fy nghyffroi ar sawl lefel, gan fy mod wedi fy magu ger adfeilion castell Llansteffan a nawr yn cael y cyfle i archwilio ac ehangu fy ngwaith ochr yn ochr â Cadw. Mae Castell Coch yn lleoliad unigryw, gyda hanes cyfoethog ac ecsentrig yn ogystal â bod yn lleoliad prydferth sy’n denu ymwelwyr. Dyma’r cyfle perffaith i mi ddatblygu fy ngwaith safle-ymatebol.

Credaf fod ymchwilio yn broses hylifol ac rwy’n agored i syniadau ynglŷn â’r cyfnod preswyl – ac yn gyffrous i ddarganfod beth sy’n bosibl! Hoffwn ddeall mwy am bobl y castell a’u gweithgaredd, yn y gorffennol ac yn y presennol.

Wrth ystyried cyd-destun cynhyrchiad ac arddangos, mae gen i ddiddordeb yn y cwestiwn, ‘ar gyfer pwy mae’r gwaith?’

Beth â’ch denodd at y cyfle i fod yn Artist Preswyl yng Nghastell Coch?
Mae Castell Coch yn lleoliad unigryw, gyda haenau dirgel niferus i’w darganfod a’u datgelu. Drwy fod yn artist preswyl yma, dyma gyfle gwych i mi greu gwaith newydd, gan ehangu fy nealltwriaeth o sut i ymateb i le ac arddangos i gynulleidfaoedd newydd.

Ydy hi’n bwysig i chi ryngweithio gyda’r gymuned leol yn ystod cyfnod preswyl? Ym mha ffordd?
Tra rwyf yn artist preswyl, credaf ei bod yn hanfodol i mi ryngweithio â’r gymuned leol er mwyn i mi ddatblygu fy syniadau, drwy ofyn iddyn nhw am eu perthynas â’r lle a sut mae wedi ac yn parhau i’w heffeithio. Bydd eu mewnbwn yn effeithio ar beth fydd yn cael ei gynhyrchu ac yn cynyddu eu hymdeimlad at y gwaith. Gall hyn wedyn gyrraedd cynulleidfa eang.

Beth allwn ni ddisgwyl ei weld gennych yn ystod eich cyfnod preswyl yng Nghastell Coch?Rwyf am ail-animeiddio’r lle drwy uno etifeddiaeth hanesyddol y castell â’i weithgaredd presennol drwy gyfryngau digidol a pherfformiad. Hoffwn archwilio cyflwr y castell fel ‘stori dylwyth teg diamser’ ac rwy’n bwriadu treulio tipyn o amser ar y safle.

Ymysg syniadau eraill, fy nghynllun cychwynnol yw creu gwaith sain rhyngweithiol sy’n cael ysbrydoliaeth o waliau’r castell.


Fel rhan o’u cyfnod preswyl, bydd John Abell a Lauren Heckler yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau, arddangosiadau a gweithdai wedi’u seilio ar eu dull o weithio. Ewch i’r dudalen digwyddiadau i ddarganfod mwy am y cyfleoedd i’w gweld ar y safle.

Yn ogystal, bydd y ddau artist yn olrhain cynnydd eu hymchwil drwy gydol y cyfnod preswyl. Cofiwch ymweld â’r darn hwn o’r wefan am y wybodaeth ddiweddaraf.