Llwybr Tylwyth Teg Castell Coch

Edrych i fyny, edrych i lawr, edrych trwy dy ffôn! Alli di ddod o hyd i bob tylwythen deg sy’n hedfan o amgylch y castell?

  • Castell Coch Tylwyth teg

  • ???cadw.media.no_js???

Nawr, gall ymwelwyr â Chastell Coch, castell mwyaf hudol Cymru, ‘weld’ trigolion chwedlonol y safle trwy lwybr hela tylwyth teg digidol.

Wedi ei leoli o few ap presennol Cadw, gwahoddir y defnyddiwr i chwilio am a chasglu deg gwahanol rywogaeth o dylwyth teg sydd wedi eu lleoli o amgylch y safle swynol - pob un ag enw Cymraeg traddodiadol.

Gan ddefnyddio technoleg realiti estynedig, mae’r tylwyth teg yma ichi eu darganfod, yn cuddio yn ystafelloedd y castell ond dim ond i’w gweld trwy sgrîn (hud) eich ffôn symudol neu lechen (tablet).  Nodwch bob un o’r deg tylwythen deg yng nghofrestr tylwyth teg yr ap i dderbyn gwobr arbennig!

Sut i ddefnyddio’r llwybr:

Cyn ymweld â Chastell Coch, lawrlwythwch ap Cadw o siop apiau eich ffôn.  Ymwelwch â’r adran ‘Llwybrau Digidol’ i lawrlwytho cynnwys y tylwyth teg i’ch ffôn er mwyn ichi allu ei ddefnyddio’n y castell pan nad oes cysylltiad.  

Yna, pan ddewch chi i’r castell, fydd dim angen signal ffôn symudol na WiFi, dim ond troi eich Bluetooth ymlaen!
Pan gyrhaeddwch, bydd dolen i’r llwybr yn ymddangos ym mhrif ddewislen yr ap.  Defnyddiwch y mapiau i’ch arwain trwy’r gwahanol loriau a bydd cofrestr y tylwyth teg yn disgleirio pan fydd un gerllaw.

Cofiwch gasglu’r tylwyth teg yn ddiogel!  Peidiwch ag edrych ar eich ffôn ar y grisiau, yn y maes parcio, nac yn y siop na’r toiledau, na’r tu ôl i ardaloedd wedi eu gwarchod â rhaff, gan na fydd y tylwyth teg i’w gweld yn y mannau yma fyth.