Castell Coch

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Medi - 31 Hydref 2018
Bob dydd 9.30am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Tachwedd 2018 - 6 Ionawr 2019

Llun a Sadwrn 10.00am - 4.00pm

Sul 11.00am - 4.00pm


Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

7 Ionawr - 1 Chwefror 2019

Ar gau


Nodwch fod Castell Coch a maes parcio yn cau o ddydd Llun 7 Ionawr i ddydd Gwener 1 Chwefror (cynhwysol) am waith cynnal a chadw hanfodol.

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

2 Chwefror - 28 Chwefror 2019

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 10.00am - 4.00pm

Dydd Sul 11.00am - 4.00pm


Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Mawrth - 30 Mehefin 2019

Bob dydd 9.30am - 5.00pm


Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - £6.90
Teulu - £20.00*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £4.10

Pensiynwyr - £5.50

*2 oedolyn a hyd o 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
  • 02920 810101
  • CastellCoch@llyw.cymru
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2018
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae safle hwn wedi'i gofrestru ar wefan No Fly Drones
    http://www.noflydrones.co.uk/

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynedfa serth
Mae'n anodd iawn i ddefnyddwr cadair olwyn heb gymorth ac yn anodd i fygis
Mae'r iard coblog yn hygrych ar gyfer
Mae llawer or risiau cul serth
Mae lleoedd parcio penodol i bobl anabl ar gyfer 5 car, tua 75 metr o'r heneb

Mwynhau eich ymweliad

Meinciau ar gael
Un toiled i'r ddau ryw ar y llawr gwaelod, 25 metr o'r swyddfa docynnau
Un toiled i ferched ar lawr gwaelod Tŵr y Ffynnon
Toiled i ddau ryw â chyfleusterau ar y llawr 1af
Mae signal ffôn symudol yn wael