Castell Cas-gwent

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Tachwedd 2017 - 28 Chwefror 2018

Llun i Sadwrn 10.00am - 4.00pm

Sul 11.00am - 4.00pm


Mynediad olaf munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Mawrth - 30 Mehefin 2018

Bod Dydd 9.30am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'


1 Gorffennaf - 31 Awst 2018

Bob dydd 9.30 am - 6.00pm
Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'


1 Medi - 31 Hydref 2018
Bob dydd 9.30am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Tachwedd 2018 - 28 Chwefror 2019

Llun i Sadwrn 10.00am - 4.00pm

Sul 11.00am - 4.00pm


Mynediad olaf munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - £6.90
Teulu - £20.00*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £4.10

Pensiynwyr - £5.50

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy
  • 01291 624065
  • ChepstowCastle@llyw.cymru
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae safle hwn wedi'i gofrestru ar wefan No Fly Drones
    http://www.noflydrones.co.uk/

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Ceir mynediad ar oleddr o'r maes parcio cyhoeddus
Mae 4 lle parcio penodol i bobl anabl ar gael ym maes parcio'r cyngor y tu blaen i'r castell. Mae lleoedd parcio penodol i fysiau
Mae'r toiledau cyhoeddus agosaf gan gynnwys  toiled i bobl anabl mewn maes parcio y tu blaen i'r castell
Mae dolen sain ar gael

Mwynhau eich ymweliad

Meinciau ar gael