Castell Cilgerran

Atyniad Ardystiedig - Cymru
Castell Cilgerran

Castell Cilgerran

Ceir naws rhamantus i’r castell hwn sydd mewn lleoliad delfrydol.

Mae gan y cwrwgl, cwch un person a gysylltir â’r ardal, hanes sy’n dyddio nôl filoedd o flynyddoedd. Mae Castell Cilgerran, sy’n edrych dros afon Teifi, afon a ffefrir gan y cwch hwnnw, wedi goroesi’n dda hefyd. Bron yn 800 mlwydd oed erbyn hyn.

Ewch ar hyd y murlwybr i werthfawrogi pam y cafodd ei adeiladu yn y fan hon. Lleoliad trawiadol. Lle perffaith i daro ymosodwyr yn fud. Y Normaniaid oedd y cyntaf i weld y potensial a sefydlwyd castell cylchfur cynnar yma, ond gwaith William Marshal, iarll Penfro, yw’r castell mawreddog o garreg a welir heddiw yn ôl pob tebyg.

Ynganwyd enw Cilgerran am y tro cyntaf yn 1165, pan gipiwyd y castell gan yr Arglwydd Rhys. Adenillwyd y castell gan William Marshal yn 1204, ond cafodd ei gipio unwaith eto gan y Cymry yn ystod ymgyrchoedd Llywelyn Fawr yn 1215. Fodd bynnag, wyth mlynedd yn ddiweddarach, roedd y castell nôl yn nwylo mab William, William yr ieuengaf.

Yn draddodiadol, cynlluniwyd cestyll canoloesol gyda gorthwr neu dŵr cryf yn y canol ond mae Castell Cilgerran yn anarferol – codwyd dau dŵr crwn enfawr yn eu lle. Er gwaethaf ymdrechion gorau Owain Glyn Dŵr, mae’r rhain yn dal i sefyll i raddau helaeth heddiw.

Oriau Agor

Dyddiadau
24 Mawrth - 4 Tachwedd 2018

Amseroedd
Bob dydd 9.30am – 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.60*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.40

Pensiynwyr - £3.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau
  • CilgerranCastle@llyw.cymru
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Mynediad am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy ddangos cerdyn aelodaeth ddilys. (Mae Castell Cilgerran yn perthyn i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac mae o dan warcheidiaeth Cadw.)
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae safle hwn wedi'i gofrestru ar wefan No Fly Drones
    http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA43 2SF

Car Ffordd Priffyrdd i Gilgerran o’r A478 a’r A484.

Rheilffordd Rheilffordd Hwlffordd 50km/31mllr Llinell Abertawe -gorllewin Cymru.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 3m (5km) Aberteifi, llwybr Rhif 412, Hwlffordd - Aberteifi

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 82 (200m/ 218 llath)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.