Castell Cilgerran

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
6 Tachwedd 2017 - 23 Mawrth 2018
Bob dydd 10.00am - 4.00pm

Mynediad am ddim yn ystod y cyfnod hwn

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

24 Mawrth - 4 Tachwedd 2018
Bob dydd 9.30am – 5pm
Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
5 Tachwedd 2018 - 31 Mawrth 2019
Bob dydd 10.00am - 4.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau
 • 01239 621339
 • CilgerranCastle@llyw.cymru
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Croesewir cŵn ar denynnau
 • Dim ysmygu
 • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
 • Mynediad am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy ddangos cerdyn aelodaeth ddilys. (Mae Castell Cilgerran yn perthyn i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac mae o dan warcheidiaeth Cadw.)
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae safle hwn wedi'i gofrestru ar wefan No Fly Drones
  http://www.noflydrones.co.uk

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith
Ceir mynediad i'r heneb i lawr cul-de-sac tarmac o lôn Sgwâr y Castell. Mae'r llwybr sy'n arwain i'r siop ar lethr. Mae'n llwybr o'r fan yna i'r porthdy dros bont bren yn wastad. Mae rhan o dir y castell yn wastad ac mae rhan ohono ar lethr gyda llwybrau glaswelltog a chadarn. Dim ond cerddwyr sy'n cael mynediad i'r tyrau a'r ffosydd.
Mae'r maes parcio cyhoeddus (tua 15 o leoedd) yn y pentref 250 metr i ffwrdd. Mae man gollwng ger y fynedfa ar Lôn Sgwâr y Castell.

Mwynhau eich ymweliad

Byrddau picnic a meinciau ar gael

Nid yw'r toiled i bobl anable wedi'i addasu'n llwyr. Mae gan y toiledaus cyhoeddus yn y maes parcio allwedd 'RADAR'.