Castell Coety

Castell Coety

Castell Coety

Er ei sefydlu'n wreiddiol yn fuan ar ôl 1100, daw llawer o'r castell o'r 14eg ganrif ac yn ddiweddarach. Cafodd rhannau eu hail-godi ar ôl gwarchae gan Owain Glyn Dŵr ym 1404-05.

Mae Tŵr y Geudy ar gau i’r cyhoedd am resymau diogelwch. 

Mae gweddill y castell a’r tir ar agor i ymweld â nhw. 

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020

Amseroedd

Bob dydd 10.00am - 6.00pm

 

  • Mynediad olaf 30 munud cyn cau
  • Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr
  • Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Croesewir cŵn Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Car Ffordd Coety, 2m (3.2km) i’r Gog. Ddwy. o Ben-y-bont ar Ogwr, oddi ar yr A4061.

Rheilffordd Rheilffordd Pen-y-bont ar Ogwr 2m (3.2km).