Castell Coety

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018

Bob dydd 10.00am - 6.00pm

 


  • Mynediad olaf 30 munud cyn cau
  • Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr
  • Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019

Bob dydd 10.00am - 6.00pm

 


  • Mynediad olaf 30 munud cyn cau
  • Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr
  • Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Croesewir cŵn Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith

Mynediad i holl ymwelwyr i Gastell Coety drwy'r brif giât rhwng 10 a 4 yn ddyddiol. Mae'r giât Ddwyrain yn fynedfa caniataol oedd yn cael ei ddefnyddio fel ar allanfa ychwanegol ar gyfer digwyddiadau.

Mae'r rhan fwyaf o'r safle yn ardal fawr laswelltog wastad. Mae'r tŵr yn anhygrych i bobl anabl.
Nid oes lleoedd parcio penodol i'r castell. Mae 3 lle ar dir yr awdurdod lleol y tu allan i'r fynedfa. Fel arall mae lleoedd parcio ar ochr y ffordd.