Castell Conwy

World Heritage Site cy Atyniad Ardystiedig — Cymru
 • Castell Conwy

  Castell Conwy

 • ???cadw.media.no_js???
 • Castell Conwy

  Castell Conwy

 • Castell Conwy

  Castell Conwy

 • Castell Conwy

  Castell Conwy

 • Castell Conwy

  Castell Conwy

Deillia cryfder milwrol anferth Conwy o’r graig y saif y castell arni.

Hysbysiad i Ymwelwyr: Mae Gwaith Cadwraeth yn parhau yng Nghastell Conwy.

Am wybodaeth ar ein stori hyd yn hyn, cliciwch yma...

Wedi’i adeiladu ar gyfer Edward I, gan Master James of St George, mae’r castell ymhlith y cadarnleoedd canoloesol gorau sydd wedi goroesi ym Mhrydain. Adeilad eithriadol yn wir. Adeilad di-fai, o fawredd ei dyrau uchel a’i lenfuriau i’w gyflwr gwych. Amcangyfrifir bod £15,000 wedi’i wario yn adeiladu’r castell, y swm mwyaf a wariodd Edward mewn cyfnod mor fyr ar unrhyw un o’i gestyll yng Nghymru rhwng 1277 a 1307. Gwariant gwerth chweil.

Mae dau ragfur (pyrth cadarn), wyth tŵr enfawr a neuadd fawr siâp bwa yn rhai o’r nodweddion a welir o fewn ei siâp hir amlwg, sy’n rhannol o ganlyniad i’r graig frig gul y saif y castell arni. Ni welir y cynllun ‘muriau o fewn muriau’ consentrig a ddefnyddiwyd gan Edward yma. Nid oedd ei angen. Roedd y graig yn sylfaen digon diogel ynddi’i hun.

Dywed rhai mai dyma’r fwyaf mawreddog o blith caerau Edward I yng Nghymru. I weld drosoch chi’ch hun, ewch i gyfeiriad y murfylchau. Cewch weld golygfeydd anhygoel o’r mynyddoedd a’r môr.

Os bydd gwedd allanol y castell yn plesio (ac mae’n siŵr o wneud), arhoswch nes i chi gamu i mewn iddo. Gyda ward allanol yn cynnwys neuadd fawr, siambrau a chegin, a ward fewnol o’r neilltu gydag ystafelloedd preifat a chapel brenhinol, mae’n hawdd iawn dychmygu sut y gweithredai Conwy pan fyddai’r teulu brenhinol ar ymweliad â’r dref.

Fel sy’n wir am Gastell Harlech, Castell Caernarfon a Chastell Biwmares, bu’r heneb hon yn rhan o Cestyll a Muriau Trefol Edward 1 Safle Treftadaeth y Byd, ers 1986.

Ydych chi’n bwriadu ymweld â Phlas Mawr? Beth am brynu tocyn diwrnod ar y cyd?

Digwyddiadau yn Castell Conwy

Gweld pob digwyddiad yma

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Tachwedd 2018 - 28 Chwefror 2019

Amseroedd

Llun i Sadwrn 10.00am - 4.00pm

Sul 11.00am - 4.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £9.50 / £11.50**
Teulu - £27.50* / £33.40**
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £5.70 / £6.90**

Pensiynwyr - £7.60 / £9.20**

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

**Tocyn mynediad ar y cyd Conwy Castle/Plas Mawr

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau
 • 01492 592358
 • ConwyCastle@llyw.cymru    
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Cŵn cymorth yn unig
 • Dim ysmygu
 • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae safle hwn wedi i gofrestru ar wefan No Fly Drones
  http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr

Lawrlwythiadau

Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL32 8AY

Car Ffordd Conwy ar yr A55 neu’r B5106.

Rheilffordd Rheilffordd 2km/1.6mllr Cyffordd Llandudno neu 0.6km/0.4mllr Gorsaf Conwy, ar lwybr Crewe-Cyffordd Llandudno/Caergybi.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 200m/220llath, llwybr Rhif 5, Llandudno - Conwy - Bangor/Caernarfon

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 5 (150m/164llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.